"> Diskalkuli Yaygınlığı – Diskalkuli Derneği

Setup Menus in Admin Panel

Diskalkuli Yaygınlığı

MÖG yaşayan bireylerin tespitinde kullanılan farklı test ve kriterler nedeniyle yaygınlıklarının tam olarak ne kadar olduğunu saptayabilmek oldukça güçtür.  Ancak Butterworth (2005) MÖG yaygınlığını tespitine yönelik birçok çalışmayı inceledikten sonra en iyi tahminin %3.6 – 6.5 olabileceğini aktarmaktadır.

Kaynak:  Yılmaz Mutlu-Doktora Tez Çalışması

top
Diskalkuli Derneği © 2020