"> Gelişimsel Diskalkuli – Diskalkuli Derneği

Setup Menus in Admin Panel

Gelişimsel Diskalkuli

Matematik öğrenme güçlüğü (MÖG) / Diskalkuli, özellikle aritmetik ve aritmetik problemleri çözmeyle ilişkili matematiksel becerilerin yetersizliğini betimlemek için kullanılan yaygın bir terimdir. Aritmetik öğrenme güçlüğü, hesaplama bozukluğu, matematik-aritmetik yetersizliği ve aritmetiğe özgü öğrenme bozukluğu gibi ifadelerde matematikte yaşanılan güçlükler için kullanılan farklı adlandırmalardır. Ancak MÖG ifadesi güçlük durumlarının ve güçlüğün farklı nedenlerinin varlığı sebebiyle tercih edilmektedir.

Diskalkuli  “bilişsel fonksiyonlarda genel bir güçlük olmaksızın, beynin matematiksel bilişin dâhil olduğu belirli bölümlerinde oluşan bozukluk nedeniyle matematikte yaşanılan güçlük” olarak tanımlanmaktadır.

Zekâ geriliği, duyu bozukluğu, duygusal bozukluk, kültürel yoksunluk ve yetersiz eğitim gibi durumların yokluğuna rağmen öğrencinin matematikte beklenmeyen düşük bir performans sergilemesi MÖG olarak tanımlanmaktadır.

Amerikan Psikoloji Birliği (APA) ise yukarda aktarılan MÖG tanımlarından farklı olarak MÖG tanı ölçütlerini şu şekilde sıralamıştır:

  1. Bireysel olarak uygulanan standart testlerle ölçüldüğünde, bireyin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda matematiksel becerileri beklenenin önemli ölçüde altındadır.
  2. A tanı ölçütündeki bozukluk okul başarısını ya da matematik becerileri gerektiren günlük yaşam etkinliklerini önemli ölçüde bozar.
  3. Duyusal bir bozukluk varsa bile matematik becerisi sorunları genellikle buna eşlik edenden çok daha fazladır
top
Diskalkuli Derneği © 2020