Enter your keyword

diskalkuli2

DİSKALKULİYE DAİR FARKINDALIK

Toplumda ve eğitim camiasında Diskalkuliye dair farkındalığın oluşmasını, ve diskalkuliye dair bilimsel veriler ışığında hareket edilmesini istiyoruz.
Adsız tasarım (4)

ERKEN YAŞTA TANILAMA

Diskalkuliye sahip çocukların erken yaşta tanılanmasını ve performanslarının belirlenmesi için güvenilir ve geçerli ölçme araçlarının geliştirilmesi için çaba gösteriyoruz.

EĞİTSEL MÜDAHALE

İyileştirici eğitsel müdahalelerin geliştirilmesini ve öğretmenlerin mevcut eğitsel müdahaleleri etkili bir şekilde uygulanması için eğitimler düzenliyoruz.

EBEVEYN KATILIMI

Diskalkuliye sahip çocukları olan ebeveynlerin öğrenme sürecine katılımlarının sağlanması istiyoruz.