Enter your keyword

Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Ebeveynler,

2017 yılında kurulan Derneğimiz, “Herkes Matematik Öğrenebilir!” sloganı ile matematik öğrenme güçlüğü yaşayan ve matematikte düşük başarılı bireyler için bilimsel dayanaklı eğitsel müdahale ortamları oluşturmak yolunda alanında uzman birçok akademisyen ve öğretmen ile faaliyetlerini yürütmektedir. Derneğimiz bir taraftan  çeşitli basılı yayınlarla ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden toplumda ve eğitim camiasında matematik öğrenme güçlüğü yaşayan bireylere yönelik farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yaparken diğer taraftan koordine ettiği eğitimler ile eğitimcilerimize diskalkuli eğitici eğitimler düzenlemektedir.

Diskalkuli Derneği daima hukukun üstünlüğü, mesleki dürüstlük ve objektiflik ilkeleri çerçevesinde, tüm toplumun menfaatini gözeterek, titizlik içinde faaliyet göstermeyi ilke edinmiştir. Bu doğrultuda öncelikli amacımız “gelişimsel diskalkuli – matematik öğrenme güçlüğü” alanında toplumun kurumsal ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktır. Derneğimizin amacının ve faaliyetlerinin belirlendiği ve tüzel kişiliğiyle ilişkin tüm bilgileri içeren “Diskalkuli Derneği Tüzüğü” web sayfamızda bilgilerinize sunulmuştur. 

Yıllar geçtikçe “Diskalkuli Derneği” toplumda ve eğitim camiasında marka değerini sürekli arttıran bir kuruluş olacaktır. Marka değeri yüksek bir kuruluş olmak kolay bir iş olmadığı gibi sadece istekle ve arzuyla oluşturulamamakta, ancak bilim camiasının ve toplumun kabul etmesiyle gerçekleşebilmektedir. Bu düşüncelerle uzun yıllar boyunca sürecek titiz ve başarılı faaliyetler ile “Diskalkuli Derneği” nin ilerleyişine hep birlikte şahitlik edeceğimize inanıyoruz. 

Diskalkuli Derneği’nin web sayfasının yenilenmesiyle sizlere daha iyi hizmet vermek yolunda bir adım daha atmış bulunuyoruz. Sivil toplum örgütleri yenilikleri benimsedikçe, kurumsallaştıkça ve üyeleri birbirleriyle bilimsel ortamda kenetlendikçe, toplumdan yeterli desteği aldıkça güçlenirler.

Sevgi ve Saygılarımla…

ym

Doç. Dr. Yılmaz MUTLU

Yönetim Kurulu Başkanı
Muş Alparslan Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda çalışmaktadır.