Enter your keyword

DİSKALKULİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Matematik Öğrenme Güçlüğü / Diskalkuli yaşayan bireyler, basit sayı kavramlarını anlama güçlüğü yaşarlar, sayıları kavrama sezgisinden yoksundurlar, sayısal durumları ve onlarla işlem yapmayı öğrenmede problem yaşarlar. Doğru cevap verseler veya doğru yöntem kullansalar dahi yaptıklarını mekanik ve güvensiz bir şekilde yapmış olabilirler.. Basit aritmetik işlemleri yapmada .sözel problemleri çözmek için hatırlamaya dayalı işlemleri kullanmada güçlük yaşarlar. Sayıların boyut ve büyüklüğünü tahmin etmede zorlanırlar. Sayı ilişkilerini anlamada yetersizdirler. Sayıları kavramada ve sayılarla işlem yapmada yavaştırlar. Parmakla sayma gibi yaşıtlarının çoktan terk ettikleri stratejileri çok basit işlemlerde dahi yoğun bir şekilde kullanırlar .

Diskalkuli Belirtileri;

  • Saymadan anlık bilme (sanbil) yetisinde (dörtten küçük nesne sayısını saymaksızın bilme/ algılama) problemler yaşar.
  • Yaşıtları ile karşılaştırıldığında dörtten büyük sayıdaki çoklukları tahminde güçlükler yaşar.
  • İşleyen bellek problemlerine sahiptir.
  • Matematiksel sembolleri karıştırır.
  • Geriye doğru saymada yetersizdir.
  • Yönleri karıştırır (sağ-sol)
  • Günlük hesaplamalarda sıklıkla hatalar yapar.
  • Aritmetiksel işlemleri yapmada çok yavaştır.
  • Basit hesaplamalarda bile sıklıkla parmakla sayma eğilimindedir.
  • Sayı yönelim bozukluğuna sahiptirler.

Yukarıda sayılan belirtilerin Matematik Öğrenme Güçlüğü / Diskalkuli yaşayan bireylerde görülme sıklığı ve düzeyi okul öncesi, ilköğretim, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde bireyin hazır bulunuşluk düzeyleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle bireylerin sergiledikleri matematik performansları arasında büyük farklılıklar söz konusu olabilmektedir. (Mutlu, 2016).