Enter your keyword

GÖRÜLME SIKLIĞI

MÖG yaşayan bireylerin tespitinde kullanılan farklı test ve kriterler nedeniyle yaygınlıklarının tam olarak ne kadar olduğunu saptayabilmek oldukça güçtür.  Ancak Butterworth (2005) MÖG yaygınlığını tespitine yönelik birçok çalışmayı inceledikten sonra en iyi tahminin %3.6 – 6.5 olabileceğini aktarmaktadır.

​Türkiye’deki diskalkuliye sahip öğrenci sayısı; diskalkuli yaygınlık oranının %3 ile %6 arasında değiştiğini rapor eden araştırmalar ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında MEB’e bağlı resmi ve özel okullarda bulunan 17 milyon 749 bin 876 öğrenci sayısı dikkate alınarak hesaplanmıştır.