Enter your keyword

Gelişimsel Diskalkuli Sertifika Eğitiminin Özellikleri

Eğitimin Çıktıları

Katılımcılar;

1- Gelişimsel diskalkulinin ne olduğunu ve ne olmadığını açıklayabilir.

2- Gelişimsel diskalkulinin nedenleri, yaygınlığı, belirtileri hakkında yeterli bilgiye sahip olur.

3- Gelişimsel diskalkuliyi tanılama yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırabilir.

4- Sayı hissi ve gelişimini hakkında yeterli bilgiye sahip olur.

5- Gelişimsel diskalkuliye sahip bir çocuğun performansını belirleyebilir.

6- Eğitsel müdahale yöntemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olur.

7- Dokunsay sayı tabletleri ile sıralı stratejiye uygun öğrenme etkinlikleri gerçekleştirebilir.

8- Sahibingo ve Tremino oyunlarını etkili bir şekilde uygulayabilir.

9- Dokunsay aritmetik materyalleri ile sıralı stratejiye uygun öğrenme etkinlikleri oluşturabilir.

Yüz Yüze Eğitim Süreci

Eğitimin süreci toplamda 16 ders saatinden oluşmaktadır. 

Cumartesi Günü 09:00-17:00 saatlerinde Pazar Günü 09:00-16:00 saatlerinde eğitimler yapılmaktadır.

Eğitimde Diskalkulinin tanımı, belirtileri, nedenlerine, sayı hissi ve gelişimi, performans belirleme ve

Diskalkuli Eğitim Seti ile matematik öğretimine yönelik uygulamalara yer verilmektedir.

Kimler Katılabilir

Özel Eğitim, Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi,Çocuk gelişimi PDR, ve Matematik Eğitimi Öğretmeni ve Öğretmen Adayları, Psikolog ve Psikiyatristler

 

2020 Yılı Eğitim Ücreti

1500 TL 

NOT1: Eğitim kapsamında piyasa değeri 400 TL’ olan Diskalkuli Eğitim Seti ücretsiz olarak verilmektedir.