Enter your keyword

temsilcilik bilgilendirme

Processed with VSCO with c1 preset
Dernek temsilciliklerimize aday olan kişilerin Diskalkuli Eğitici Eğitimi’ne katılmaları ve bu sertİfikaya sahip olmaları zorunludur.

İl Temsilcisi; yapacağı çalışmalarda kendisine yardımcı olunması adına 1 İl Temsilci Yardımcısı ve İlçelerde de ilçe temsilcilerini belirler. Tüm İl Temsilcilikleri azami 2 yılda Dernek Yönetim Kurulunca belirlendikten sonra, ilde bulunan Dernek üyeleri tarafından yapılacak seçimde en yüksek oyu alan iki üyeden biri Derneğimiz Yönetim Kurulunca İl Temsilcisi diğeri de İl Temsilci Yardımcısı olarak atanır. İl Temsilcilerinin görev süresi 2 yıl olup, Derneğin Genel Kurulundan en az 2 ay önce seçim ve ataması tamamlanır. Her il temsilcisinin Dernekte asil üyeliğinin bulunması ve
bulundukları il de ikamet etmesi zorunludur.

 İl temsilcilerin görev ve sorumlulukları:
1. Kendisine yardım etmek üzere ilçe temsilcilerini belirlemek,
2. Sosyal ağlar aracılığıyla bulunduğu ildeki diskalkuliye yönelik dernek ve şube çalışmalarını duyurmak,
3. Temsilcisi olduğu il adına sosyal ağ (Twitter, Facebook ve Instagram) hesapları açarak derneğin ve il temsilciliğinin görünürlüğünü arttırmak,
4. Bulundukları illerde tüm personelle iletişim sağlamak, üye iletişim bilgilerini sürekli güncel ve hazır halde bulundurmak,
5. İl ve İlçelerde görevli personelin üyelik ve sonraki işlemlerini takip etmek.
6. Derneğe üye olan kişilere ait formların bekletilmeksizin Genel Merkeze gönderilmesini sağlamak,
7. İldeki üyeler ve Dernek arasında koordinasyon sağlamak,
8. Derneğin etkinliğini ve faaliyet alanını genişletmek, ilgili toplantı, seminer, fuar vb. her alanda gerek görülmesi halinde derneği temsilen katılmak. Tüm bu faaliyetleri yaparken genel merkez ile işbirliği halinde çalışmak,
9. Derneğin gündemle ilgili çalışmalarının ve hedeflerinin duyurulmasına katkı sağlamak,
10. Derneğin gündemine ilişkin konularla ilgili il ve ilçe temsilciliklerinin bilgilendirilmesini sağlamak,
11. Derneğin gündemle ilgili çalışmalarının ve hedeflerinin duyurulmasına katkı sağlamak,
12. Yılda belirli aralıklarla (yılda en az 3 defa) toplantı yaparak Genel Merkeze toplantı tutanaklarını iletmek
13. İlde veya bölgede Personel ihtiyaçlarını belirleyerek yönetim kuruluna iletmek,

14. Şubenin ilde ve ilçelerde yaptığı çalışmalarla ilgili hazırlanan faaliyet raporlarını ekim ve mart aylarında genel merkeze iletmek,

15. İlgili il temsilciliği üzerinden üye olan kişilerin dernek aidatlarının düzenli olarak dernek hesabına aktarılmasını takip etmek

16. Ekonomik açıdan dezavantajlı ailelere yönelik diskalkuli destek eğitimi ve performans belirleme hizmetinde herhangi bir ücret talep etmeksizin destek sağlamak.